વિદ્યાર્થીઓ ની. મહિતી

પંચશીલ વિદ્યાલય ના મિત્રો, વિદ્યાર્થીઓ નો ડેટા બેજ તૈયાર કરવા માટે આ ફોર્મમાં તમારા વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ ની માહિતી તૈયાર કરજો જોનો ઉપયોગ આપણે  બદલાતી પરિસ્થિતિ માં કરીને આપણું કાર્ય સરળ કરી શકીએhttps://forms.gle/mmDvt4kbKJFb6pus8

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો