આધાર અપગ્રેડ કેન્દ્ર ડીસા મુકામે

NORegistrar NameAgency NameCenter SummaryContact PersonLast Update Date (DD/MM/YYYY)Center TypeLocate Center
1 Dena Bank_New_664 DENA BANK BKDN0700000/7365, Dena Gujarta Garamin Bank Nava Deesa Branch,Near Risala Bazar,Nava Deesa, Banaskantha, Deesa, Deesa, Gujarat - 385535 Hardikkumar Dilipbhai Rathod 16/07/2018 Permanent
2 Dena Bank_New_664 DENA BANK BKDN0141963, DENA BANK DEESA HIGHWAY BRANCH, Banaskantha, Deesa, Deesa, Gujarat - 385535 Pravinbhai Ranabhai Chelana 17/07/2018 Permanent
3 Indiapost The Chief Postmaster General, Gujarat Circle DEESA, DEESA, Banaskantha, Deesa, Deesa, Gujarat - 385535 Harshadkumar Gordhanbhai Prajapati 17/07/2018 Permanent
4 HDFC Bank Limited HDFC Bank Limited HDFC0000781, HDFC BANK LTD DEESA BRANCH GROUND FLOOR, OPP GAYATRI MANDIR DEESA BANASKANTHA, Banaskantha, Deesa, Deesa, Gujarat - 385535 Parixit Bharatbhai Soni 17/07/2018 Permanent
5 Indiapost The Chief Postmaster General, Gujarat Circle DEESA, DEESA, Banaskantha, Deesa, Deesa, Gujarat - 385535 Darji Pradipkumar Shantilal 11/07/2018 Permanent
6 RBL Bank Limited RBL Bank Limited RBL BANK LTD DEESA, RBL BANK LTD, 9, 10 KIRAN COMPLEX, NR. GAYATRI TEMPLE, HIGHWAY ROAD, DEESA, Banaskantha, Deesa, Deesa, Gujarat - 385535 Kumarpal Jashvantray Sheth 13/07/2018 Permanent
7 Indiapost The Chief Postmaster General, Gujarat Circle disa, disa, Banaskantha, Deesa, Deesa, Gujarat - 385535 Payalben Dayarambhai Borana 16/07/2018 Permanent
8 Vijaya Bank Vijaya Bank VIJB0007358, SHOP NO. 15 - 17 VAIBHAV COMPLEX GR FLOOR GURUBANI NAGAR NO. 1 NEAR GAYATRI MANDIR GUJT, Banaskantha, Deesa, Deesa, Gujarat - 385535 Patabhai Ambabhai Rabari 17/07/2018 Permanent
9 HDFC Bank Limited HDFC Bank Limited HDFC bank Ltd, GROUND FLR ,PRERNA COMPLEX, OPP GAYATRI TEMPLE, HIGHWAY DEESA GUJARAT, Banaskantha, Deesa, Deesa, Gujarat - 385535 Trupti Sandipkumar Thakkar 17/07/2018 Permanent
10 RBL Bank Limited RBL Bank Limited RBL BANK LTD DEESA, 9-10 KIRAN COMPLEX NEAR GYATRI TEMPEL DEESA, Banaskantha, Deesa, Deesa, Gujarat - 385535 Sagarkumar Lalchandbhai Mahesuriya 17/07/2018 Permanent
11 ICICI Bank Limited ICICI Bank Ltd ICI0000497, gayatri arogya and charitable trust building, Banaskantha, Deesa, Deesa, Gujarat - 385535 Nitish Kumar 17/07/2018 Permanent

શાળા નું વાર્ષિક આયોજન ૨૦૧૮-૨૦૧૯પંચશીલ વિદ્યાલય,ડીસા, જિલ્લો- બનાસકાંઠા
શૈક્ષણિક વર્ષ-૨૦૧૮-૨૦૧૯-આયોજન
ક્રમ
માસ
વેકેશનના દિવસો
રવિવાર
જાહેર રજા
સ્થાનિક રજા
કામના દિવસો
માસ ન દિવસો
1
 જુન
10
 3
01
0
16
30
2
જુલાઈ
-
5
0
0
26
31
3
ઓગસ્ટ
-
4
3
0
24
31
4
સપ્ટેમ્બર
-
5
3
4
18
30
5
ઓક્ટોબર
-
4
3
1
23
31
6
નવેમ્બર
21
2
0
0
7
30
7
ડિસેમ્બર
-
5
1
0
25
31
8
જાન્યુઆરી
-
4
2
1
24
31
9
ફેબ્રુઆરી
-
4
0
0
24
28
10
માર્ચ
-
5
2
1
23
31
11
એપ્રિલ
-
4
2
0
24
30
12
મે- જુન
26-9jun
1
0
0
4
31
કુલ દિવસો
57
46
17
7
238
365
પરીક્ષા
તારીખ
ધોરણ
પુરક પરીક્ષા
૬,૮,૯,જુલાઈ
ધો.-૧૦, ધો.-૧૨ સા.પ્ર.,વિ.પ્ર.
પ્રથમ કસોટી
૧૯-૧૦-૧૮
થી
૩૦-૧૦-૧૮
ધો.-૯,૧૦,(S.A-1) અને ધો.-૧૧,૧૨ સા.પ્ર.,
પ્રિલિમ પરીક્ષા
૨૮-૦૧-૨૦૧૯ થી
૦૬-૦૨-૨૦૧૯
ધો.-૧૦,(S.A-2) અને ધો.-૧૧,૧૨ સા.પ્ર.
એસ.એસ.સી. પરીક્ષા
૧૨-૨-૨૦૧૯ થી ૧૪-૦૨-૧૯
શાળા કક્ષા મરજીયાત વિષય
વાર્ષિક પરીક્ષા
૦૮-૪-૧૯ થી ૧૬-૦૪-૧૯
ધો.-૯,(S.A-2) અને ધો.-૧૧ સા.પ્ર

ધોરણ-૯
* શૈક્ષણિક મુલ્યાંકન મુખ્ય સાત વિષયો વિભાગ-1(એ)
સત્ર
ક્રમ
મૂલ્યાંકનનો સમયગાળો
મૂલ્યાંકનનો પ્રકાર
ગુણભાર
સત્ર પ્રમાણે ગુણ
શૈ. વર્ષના ગુણ
પ્રથમ સત્ર
તા.૨૨-૦૭-૨૦૧૮ સુધીમાં
FA-1
10%
50%
100%
તા.૯-૦૯-૨૦૧૮ સુધીમાં
FA-2
10%
૧૯ ઓક્ટો.થી ૩૦ઓક્ટો
SA-1
30%
દ્ધિતિય સત્ર
તા.૯-૧૨-૨૦૧૮ સુધીમાં.
FA-3
10%
50%
તા.૨૦-૦૨-૨૦૧૮ સુધીમાં
FA-4
10%
૮ એપ્રિલ થી ૧૬ એપ્રિલ
SA-2
30%
* વૈકલ્પિક ત્રણ વિષયો માટે વિભાગ-1(બી)
 
સત્ર
ક્રમ
મૂલ્યાંકનનો સમયગાળો
મૂલ્યાંકનનો પ્રકાર
ગુણભાર
સત્ર પ્રમાણે ગુણ
પ્રથમ સત્ર
તા.૨૨-૦૭-૨૦૧૭ સુધીમાં
FA-1
30%
50%
તા.૯-૦૯-૨૦૧૭ સુધીમાં
FA-2
30%
૧૯ ઓક્ટો.થી ૩૦ઓક્ટો
SA-1
40%
દ્ધિતિય સત્ર
તા.૯-૧૨-૨૦૧૭ સુધીમાં
FA-3
30%
50%
તા.૨૦-૦૨-૨૦૧૮ સુધીમાં
FA-4
30%
૮ એપ્રિલ થી ૧૬ એપ્રિલ
SA-2
40%
* વિભાગ-1(એ) વર્ષાન્તે શૈક્ષણિક સિદ્ધિના માપન (ગ્રેડ)
ગ્રેડ
A1
A2
B1
B2
C1
C2
D
E1
E2
ગુણ
91-100
81-90
71-80
61-70
51-60
41-50
33-40
21-21
00-20
ગ્રેડ બિંદુ
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
-
-
* ત્રણ વૈકલ્પિક વિષયોના પંચબિંદુ સ્કેલ 
ગ્રેડ
A+
A
B+
B
C
ગુણ
90 થી વધુ
75-90
60-75
45-60
33-45
* શાળાના ઉજવણીના દિવસો -૨૦૧૨ +
ક્રમ
ઉજવણી દિવસ
તારીખ
વિશ્ર્વ વસ્તી દિન
૧૧ જુલાઈ
સ્વાતંત્ર્ય દિન
૧૫ ઓગસ્ટ
શિક્ષક દિન
૫ સપ્ટેમ્બર
ગાંધી જયંતી
૨ ઓક્ટોબર
ડો. બાબા સાહેબનો નિર્વાણ દિન
૬ ડિસેમ્બર
ધ્વજ દિન
૭ ડિસેમ્બર
રાષ્ટ્રીય યુવા દિન
૧૨ જાન્યુઆરી
પ્રજાસત્તાક દિન
૨૬ જાન્યુઆરી
ગાંધી નિર્વાણ દિન
૩૦ જાન્યુઆરી
૧૦
રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિન
૨૮ ફ્રેબ્રુઆરી
૧૧
ડો. બાબા સાહેબની જન્મજ્યંતી
૧૪ એપ્રિલ
* સપ્તાહ ઉજવણી
ક્રમ
વિગત
સમય
શ્રમ શિબિર
યોગ શિબિર
વિજ્ઞાન સપ્તાહ
કારકિદી સપ્તાહ
ટ્રાફિક સપ્તાહ
ગ્રાહક સુરક્ષા સપ્તાહ
વ્યસન મુક્તિ સપ્તાહ
* બાહ્ય પરીક્ષાઓ
સંસ્કૃત પરીક્ષા
ગાયત્રી પરીક્ષા
ચિત્રકામ પરીક્ષા
પ્રખરતાશોધ પરીક્ષા
માધ્ય.શિ.શિ, પરીક્ષા
રાષ્ટ્રિય પ્રતિભા શોધ
શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૮-૨૦૧૯ ધોરણ -૯-૧૦ FA અને SA
ધોરણ- ૯
મૂલ્યાંકન
ધોરણ- ૧૦
તા.૨૨-૦૭-૨૦૧૮ સુધીમાં
FA1
તા.૨૨-૦૭-૨૦૧૮ સુધીમાં
તા.૯-૦૯-૨૦૧૮ સુધીમાં
FA2
તા.૯-૦૯-૨૦૧૮ સુધીમાં
૧૯ ઓક્ટો.થી ૩૦ઓક્ટો
SA1
૧૯ ઓક્ટો.થી ૩૦ઓક્ટો
તા.૯-૧૨-૨૦૧૮ સુધીમાં
FA3
તા.૯-૧૨-૨૦૧૮ સુધીમાં
તા.૨૦-૦૨-૨૦૧૯ સુધીમાં
FA4
તા.૨૦-૦૧-૨૦૧૯ સુધીમાં
૮ એપ્રિલ થી ૧૬ એપ્રિલ
SA2
તા.૨૮-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૦૭-૦૨-૨૦૧૯
 બોર્ડની પરીક્ષા તા.૦૭-૦૩-૨૦૧૯ થી તા. ૨૭/૩/૨૦૧૯
શાળાની વાર્ષિક પરીક્ષા ૦૫-૦૪-૨૦૧૯ થી તા.૧૩-૦૪-૨૦૧૯
ઉનાળુ વેકેશન તા.૦૧-૦૫-૨૦૧૯ થી તા.૦૪-૦૬-૨૦૧૯
પ્રથમ સત્ર
તા.૧૧-૦૬-૨૦૧૮ સોમવાર થી તા.૦૪-૧૧-૨૦૧૮ રવીવાર
કાર્ય દિવસ=૧૧૪
દિવાળી વેકેશન
તા.૦૫-૧૧-૨૦૧૮ સોમવારથી તા.૨૫-૧૧-૨૦૧૮ રવીવાર
રજાના દિવસ=૨૧
દ્રિતિય સત્ર  
તા.૦૬-૧૧-૨૦૧૭ સોમવારથી તા.૦૬-૦૫-૨૦૧૮ સોમવાર
કાર્ય દિવસ=૧૨૪
ઉનાળુ વેકેશન      
તા.૦૬-૦૫-૨૦૧૯ મંગલવારથી તા.૦૯-૦૬-૨૦૧૯ સોમવાર
રજાના દિવસ=૩૫
પંચશીલ માધ્યમિક શાળા,ડીસા
:: શાળાનું બિન શૈક્ષણિક વાર્ષિક(વહિવટી) આયોજન ::
ક્રમ
માસ
વિગત
એપ્રિલ
+ વાષિક આંકડાકીય માહિતી એકઠી કરવી.
+ જી.પીએફના હિસાબી પત્રકો તેયાર કરવા.
+ કર્મચારી મસ્ટર રોલમાં નવા માસના નામો લખી પુર્ણ કરવા.
+ વેકેશનની જાણ અને શિક્ષકોના સરનામા નોધવા.
+ ડેડસ્ટોક રજીસ્ટરના મેળવણા કરવા.
+ ગત વર્ષના હિસાબનું સરવૈયું તૈયાર કરવું.
+ ચાલુ વર્ષનું બજેટ તૈયાર કરવું અને મંડળને મોકલવું.
+ ઈન્કમ ટેક્ષનું ફોર્મ ભરીને મોકલવું.
+ માસીક વર્ગ રજીસ્ટર ચકાસણી કરી જમા લેવા.
+ વર્ષ દરમિયાન ભરેલ વ્યવસાય વેરાનું ફોર્મ ભરીને મોકલવું.
+ અગામી માસનું પગાર બિલ તૈયાર કરીને મોકલી આપવું.
+ કર્મચારીઓના ખાનગી અહેવાલના પત્રકો તૈયાર કરવા.
મે
+ ઉપજ ખર્ચના પત્રકો ૧ થી ૨૦ તૈયાર કરીને મોકલવા.
+ શાળા માટે જરૂરી સ્ટેશનરીની યાદી કરી ખરીદવી અથવા છપાવવી.
+ નવા વર્ગ વધારાની શક્યતા હોય તો પત્રકો તૈયાર કરવા.
+ કર્મચારીઓની સેવાપોથીની વિગતો પુરી કરવી.
+ માસીક વર્ગ રજીસ્ટર ચકાસણી કરી જમા લેવા.
+ કર્મચારી મસ્ટર રોલમાં નવા માસના નામો લખી પુર્ણ કરવા.
+ જાહેર પરીક્ષાના પરીણામની તારીખના જાણી વિધાર્થીઓના પ્રમાણપત્રો તૈયાર કરવા.
+ શાળાના વર્ષિક હિસાબો સી.એ. પાસે ઓડિટ કરાવવા.
+ પ્રવેશ ફોર્મનું વિતરણ કરવું.
+ અગામી માસનું પગાર બિલ તૈયાર કરીને મોકલી આપવું.
+ વાર્ષિક રજાઓની યાદી તૈયાર કરવી.
જુન
+ પ્રવેશ ફોર્મ સ્વીકારવા.
+ સી.એ. રીપોર્ટની નકલ મંડળ અને કચેરીને મોકલવી.
+ નવા પ્રવેશાર્થીઓની ફી એકત્ર કરી જમા લેવી
+ વર્ગ વધારા કે ધટાડાની દરખાસ્ત રજુ કરવી.
+ શિક્ષકો પાસેથી નવા વર્ષનું આયોજન એકત્ર કરવું.
+  જનરલ સમયપત્રક આચાર્યની સુચના મુજબ તૈયાર કરવું.
+ પત્રક -૧ રોજગાર કચેરીને મોકલવું
+ કર્મચારી મસ્ટર રોલમાં નવા માસના નામો લખી પુર્ણ કરવા.
+ ત્રિમાસીક ખર્ચના હિસાબો તૈયાર કરવા.
+ માસીક વર્ગ રજીસ્ટર ચકાસણી કરી જમા લેવા.
+ અગામી માસનું પગાર બિલ તૈયાર કરીને મોકલી આપવું.
+ કર્મચારીઓ પાસેથી  ઈન્કમટેક્ષની રકમ એકત્રીત કરી ઈન્કમટેક્ષ જમા કરાવવો.
+ પ્રમાણપત્રો પ્રમાણિત કરવા માટે ચકાસણી કરવી.
જુલાઈ
+ કર્મચારીઓના વાર્ષિક ઈજાફાની ગણતરી કરી ઈજાફાની નોંધ કરવી.
+ જુદીજુદી શિસ્જવૃતિઓ માટે દરખાસ્તો તૈયાર કરીને મોકલવી.
+ માસીક વર્ગ રજીસ્ટર ચકાસણી કરી જમા લેવા.
+ અગામી માસનું પગાર બિલ તૈયાર કરીને મોકલી આપવું.
+ કર્મચારી મસ્ટર રોલમાં નવા માસના નામો લખી પુર્ણ કરવા.
+ નવો પ્રવેશ મેળવનાર વિધાર્થીઓની નોધ જી.આર.માં કરવી.
+ નવો પ્રવેશ મેળવનાર વિધાર્થીઓના પ્રમાણપત્રો ખરાઈ માટે મોકલવા.
                                                                                
ઓગસ્ટ
+ માર્ચમાં બેસનાર ખાનગી ઉમેદવારોની દરખાસ્ત તૈયાર કરી મોકલવી.
+ મકાન ભાડા પ્રમાણપત્રનું ચલણભરી રીન્યુઅલ પ્રમાણપત્ર મેળવવું.
+ પ્રથમ કસોટી માટે પ્રશ્રપત્ર છપાવવા આપવા.
+ અગામી માસનું પગાર બિલ તૈયાર કરીને મોકલી આપવું.
+ માસીક વર્ગ રજીસ્ટર ચકાસણી કરી જમા લેવા.
+ કર્મચારી મસ્ટર રોલમાં નવા માસના નામો લખી પુર્ણ કરવા.
+ શાળાના હિસાબો જિ.શિ.અ.કચેરી પાસેથી તારીખ મેળવી ઓડિટ કરાવવા.
+ વાર્ષિક નિરીક્ષણ અહેવાલ તથા સાથે જોડવાના પત્રકો તૈયાર કરવા
સપ્ટેમ્બર
+ 30 મી સપ્ટેમ્બરની માહિતી તૈયાર કરવી.
+ કર્મચારીઓ પાસેથી  ઈન્કમટેક્ષની રકમ એકત્રીત કરી ઈન્કમટેક્ષ જમા કરાવવો.
+ ૩૦ મી સપ્ટેમ્બર કર્મચારીયોની યાદી તૈયાર કરી પગાર બિલ સાથે મોકલવી.
+ માસીક વર્ગ રજીસ્ટર ચકાસણી કરી જમા લેવા.
+ કર્મચારી મસ્ટર રોલમાં નવા માસના નામો લખી પુર્ણ કરવા.
+ ત્રિમાસીક ખર્ચના હિસાબો તૈયાર કરવા.
+ અગામી માસનું પગાર બિલ તૈયાર કરીને મોકલી આપવું.
+ રોજગાર કચેરીને ત્રિમાસીક પત્રક તૈયાર કરી મોકલવું
ઓક્ટોમ્બર
+ તહેવાર પેશગી અને બોનસના બીલ બનાવવા.
+ દિવાળી વેકેશન માટે શિક્ષકોન સરનામા નોધવા.
+ માસીક વર્ગ રજીસ્ટર ચકાસણી કરી જમા લેવા.
+ અગામી માસનું પગાર બિલ તૈયાર કરીને મોકલી આપવું.
+ કર્મચારી મસ્ટર રોલમાં નવા માસના નામો લખી પુર્ણ કરવા.
+ જાહેર પરીક્ષાઓ માટે વિધાર્થીઓના આવેદનપત્રો ભરાવી લેવા.
નવેમ્બર
+ આવેદન પત્રો તૈયાર કરી નિયત કરેલ જગ્યાએ જમા કરાવવા.
+ માસીક વર્ગ રજીસ્ટર ચકાસણી કરી જમા લેવા.
+ કર્મચારી મસ્ટર રોલમાં નવા માસના નામો લખી પુર્ણ કરવા.
+ અગામી માસનું પગાર બિલ તૈયાર કરીને મોકલી આપવું.
+ બીજા સત્રની સત્ર ફી એકત્ર કરાવી જમા લેવી.
ડીસેમ્બર
+ સામાયિકોના વર્ષિક લાવાજમ ભરવા.
+ કર્મચારીઓ પાસેથી  ઈન્કમટેક્ષની રકમ એકત્રીત કરી ઈન્કમટેક્ષ જમા કરાવવો.
+ માસીક વર્ગ રજીસ્ટર ચકાસણી કરી જમા લેવા.
+ ત્રિમાસીક ખર્ચના હિસાબો તૈયાર કરવા.
+ કર્મચારી મસ્ટર રોલમાં નવા માસના નામો લખી પુર્ણ કરવા.
+ અગામી માસનું પગાર બિલ તૈયાર કરીને મોકલી આપવું.
+ રોજગાર પત્રક મોકલવું
૧૦
જાન્યુઆરી
+ કર્મચારીઓની સેવાપોથીની વિગતો પુરી કરવી.
+ કર્મચારીઓની વાર્ષિક આવકની ગણતરી કરી બાકીના ઈન્કમ ટેક્ષની ગણતરી કરવી.
+ માસીક વર્ગ રજીસ્ટર ચકાસણી કરી જમા લેવા.
+ કર્મચારી મસ્ટર રોલમાં નવા માસના નામો લખી પુર્ણ કરવા.
+ અગામી માસનું પગાર બિલ તૈયાર કરીને મોકલી આપવું.
+ જુથ વીમાની કપાત પગારમાંથી કરવી.
૧૧
ફ્રેબ્રુઆરી
+ શાળાકિય ખરીદીની યાદી બનાવવી.
+ બાકી રહેતાં પુરવણી બિલો બનાવવા.
+ આવેલ શિષ્યવૃતિની રકમની ચકાસણી કરવી બાકી રહેલશિષ્યવૃતિની ચુકવણી કરવી
+ HSC/SSCની પરીક્ષની રસીદો મેળવી વિતરણ કરવું
માર્ચ
+ નિભાવ ગ્રાન્ટનો છેલ્લો હપ્તો મેળવવો.
+ શાળા માટે ગ્રાન્ટની ગણતેરી કરી લેવી અને ન મળેલ ગ્રાન્ટ માટે રજુઆત કરવી.
+ વાર્ષિક ખર્ચની ગણતરી કરી ટકાવારી પ્રમાણે બાકી રહેતું ખર્ચ પુર્ણ કરવું
+ માસીક વર્ગ રજીસ્ટર ચકાસણી કરી જમા લેવા.
+ કર્મચારી મસ્ટર રોલમાં નવા માસના નામો લખી પુર્ણ કરવા.  
+ અન્ય ગ્રાન્ટના બિલો મોકલવા.
+ રોજગાર પત્રક મોકલવું
+ અગામી માસનું પગાર બિલ તૈયાર કરીને મોકલી આપવું.
+ ધટતી ગ્રાન્ટ માટે મંડળ પાસે માગણી મુકવી.
+ બકી ચુકવાણા ચુકવી  હિસાબો ચુક્તે કરવા.
+ ડેડસ્ટોકનું મેળવણું કરી વાર્ષિક હિસાબો પુરા કરવા.
+ બાકી ઈન્કમટેક્ષની કપાત કરવી.
જનરલ કામગીરી
-> વર્ગવાર રીપીટર વિધાર્થીઓની ફી એકત્રીત કરવી.
-> શાળાના રેકોર્ડની યોગ્ય જાળવણી કરવી.
-> વિધાર્થીઓને શિષ્યવૃતિની ચુકવણી કરવી
-> શાળા છોડી ગયેલ વિધાર્થીઓના નામ જી.આર.માં તથા કમી રજીસ્ટરમાં નોધવા.
-> રોજમેળમાં વ્યવાહારની નોધ કરી સહી કરી આચાર્યની સહીમાં મુકવો.
-> શાળા માટે સુચના મુજબ ખરીદી કરવી.
-> રોજમેળ પરથી હિસાબ ખાતાવહીમાં ખતવી તેની ચકાસણી કરાવવી.
-> વિધાર્થી દૈનિક હાજરીની દૈનિકબુકમાં ચકાસણી કરી સરવાળા કરવા.
-> વર્ગવાર સરાસરી હાજરીની નોધ રાખવી.
-> ખાતાકિય ઓડિટના પત્રકો તૈયાર કરવા.
-> વ્યવસાય વેરો કે અન્ય વધારાની રકમ ચલનથી જમા કરાવવી.
-> પગાર ગ્રાન્ટના પુરવણી બિલો બનાવવા અને સમયસર મોકલવા.
-> પેન્સન દરખાસ્ત તૈયાર કરી સમયસર રજુ કરવી.
-> ખાતા,મંડળ અને વિધાર્થીઓને લગતા પત્રો તૈયાર કરી મોકલી આપવા.
-> આવનાર મુલાકાતીઓની અરજીઓ સ્વીકારી જવાબો તૈયાર કરી તેનો નિકાલ કરવો.