શાળાની સુવિધાઓ

શાળાની વિશેષતા

+ પ્રકૃતિમય અને સંપૂર્ણ શૈક્ષણિક વાતાવરણ
+ અનુભવિ શિક્ષકો મારફત ઉત્તમ શૈક્ષણિક મટેરીયલ
+ અઠવાડીક અને માસીક કસોટીઓ
+ સેમેસ્ટરનું પુનરાવર્તન
+ સમયાંતરે વાલી સંપર્ક
+ પારીવારીક ભાવનાયુક્ત વ્યવહાર
+ કાયમી શૈક્ષણિક કર્મચારીઓ
+ ઈંન્ટરનેટ સાથે ઈ-લાયબ્રેરી
+ ફ્રી હોસ્ટેલ સુવિધા
+ તેજસ્વી તેમજ આર્થીક રીતે નબળા વિધાર્થીઓ માટે શિષ્યવૃતિના મળતા તમામ લાભો
+ ઓ.એમ.આર. ટેસ્ટ દ્વારા મૂલ્યાંકન
+ ભાર વિનાનાભણતર સાથે ફ્રી કોચિંગ અને ટેંન્શન મુક્ત વ્યવસ્થા
+ એકમ કસોટીઓ તથા સરળ શૈક્ષણિક પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ
+ શહેરના મધ્ય વિસ્તારમાં જ શાળા સંકુલ
+ જુથચર્ચા , ક્વિઝ સ્પર્ધા , પ્રોજેક્ટ વર્ક , વાર્તાલાપ દ્ધારા વિધાર્થીઓના વ્યક્તિત્વનું સંપુર્ણ ધડતર
+ L.C.D T.V. અને LCD પ્રોજેકટર દ્વારા શિક્ષણ
+ બહેનો તથા હોશીયાર વિધાર્થીઓ માટે દત્તક યોજના

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો