રજા યાદી- ૨૦૧૩ - ૧૪


રજા યાદી - 2013 2014

                                                              પંચશીલ માધ્યમિક શાળા
                                                              રજા યાદી - 2013 -2014
ક્રમ તરીખ વાર રજા ની વિગત દિવસ જાહેર\સ્થાનિક
1 09/08/2013 શુક્રવાર  રમઝન ઈદ   1 જાહેર
2 15/08/2013 ગુરુવાર સ્વાતંત્ર્ય દિન  1 જાહેર
3 20/08/2013 મંગળવાર રક્ષાબંધન 1 જાહેર
4 26/08/2013 સોમવાર ર્રાંધણ છઠ  1 સ્થાનિક
5 27/08/2013 મંગળવાર શીતળા સાતમ  1 સ્થાનિક
6 28/08/2013 બુધવાર જન્માષ્ટમી 1 જાહેર
7 29/08/2013 ગુરુવાર  નંદ ઉત્સવ  1 સ્થાનિક
8 09/09/2013 સોમવાર  સંવત્સરી  1 જાહેર
9 02/10/2013 બુધવાર ગાંધીજયંતી  1 જાહેર
10 12/10/2013 શનિવાર દુર્ગાષ્ટમી 1 સ્થાનિક
11 16/10/2013 બુધવાર  બકરી ઈદ  1 જાહેર
12 31/10/2013 ગુરુવાર  સરદાર પટેલ જયંતી  1 જાહેર
13 દિવાળી વેકેશન તા.1/11/૧3 થી 21/11/13 21 જાહેર
14 25/12/2013 બુધવાર નાતાલ 1 જાહેર
15 13/01/2014 સોમવાર .N[vV[vlD,FN 1 જાહેર
16 14/01/2014 મંગળવાર  મકર સંક્રાંતી   1 જાહેર
17 15/01/2014 બુધવાર  વાસી ઉતરાયણ  1 સ્થાનિક
18 27/02/2014 ગુરુવાર મહા શિવરાત્રી  1 જાહેર
19 17/03/2014 સોમવાર ધુલેટી  1 જાહેર
20 01/04/2014 મંગળવાર  ચેટી ચાંદ  1 જાહેર
21 08/04/2014 મંગળવાર રામ નવમી 1 જાહેર
22 14/04/2014 સોમવાર  ડો.આંબેડકર જયંતી  1 જાહેર
23 18/04/2014 શુક્રવાર ગ્રુડ ફ્રાઈડે 1 જાહેર
24 23/04/2014 મંગળવાર મહાવીર જ્યંતી 1 સ્થાનીક
25 02/05/2014 શુક્રવાર પરશુરામ જયંતી  1 જાહેર
26 ઉનાળુ  વેકેશન તા5/5/14 થી 8/6/14 35 જાહેર
      કુલ રજા 80 જાહેર
(૧) સરકારશ્રી ની સુચના મુજબ રજામાં ફેરફાર કરવામાં આવશે
(૨) શ્રાવણ માસના સોમવારે શાળાનો સમય સવારનો રાખવામાં આવશે.
(3) સ્થાનિક તહેવારો અને મંડળની સુચના મુજબ શાળા સમયમાં ફેરફાર કરવામાં આવશે .
           
                                                                                     આચાર્ય

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો