શાળા ની સગવડોશાળાની સુવિધાઓ

શાળા નું નામ
પંચશીલ વિદ્યાલય, ડીસા
સ્થાપના તારીખ
૩૧/૧૨/૧૯૫૪
ઉપાડ અધિકારી  નું નામ
જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી,બનાસકાંઠા , પાલનપુર
એસ.વી.એસ.
મહર્ષી કણાદ શાળા વિકાસ સંકુલ, ડીસા  
શાળા માં ચાલતા ધોરણો
૯ થી ૧૨
આચાર્ય શ્રી નું નામ
શ્રી.નયનકુમાર અરજણજી . પરમાર

ક્યુ.ડી.સી..નું નામ
પંચશીલ ક્યુ.ડી.સી..
શાળા મંડળનું નામ
જાગૃતિ ટ્રસ્ટ બનાસકાંઠા , ડીસા   
શાળા ની રજીસ્ટર સંખ્યા
કુમાર :-      કન્યા :-         કુલ :-
શિક્ષણ નું માધ્યમ
ગુજરાતી
શાળા માં ઉપલબ્ધ ઓરડા
૦૫ +૧
શાળા નું ક્ષેત્રફળ
૪૦૦૦ ચો.ફૂટ
શૌચાલય
ભાઈઓ :- ૨      બહેનો :- ૧
મુતરડી
કુમાર :૫       કન્યા :-૩
પાણીની ની સુવિધા
 પાણી ની ટાંકી
વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા
હા ધો.૯ થી ૧૦ માટે
શાળા પુસ્તકાલય
હા ધો.૯ થી ૧૨ માટે
નામાંકન /સ્થાયીકરણ
૧૦૦ %
કમ્પ્યુટર લેબ
હા ,
વિવિધ સ્પર્ધાઓ
વકૃત્વ સ્પર્ધા ,નિબંધ સ્પર્ધ,કિત્ર સ્પર્ધ,સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ 
ઉજવણી
રાષ્ટ્રીય તહેવાર ની ઉજવણી, ઉતરાયણ, હોળી, નવરાત્રી, જન જાગૃતિ રેલી, ચિતન બેઠ્ક  
સંમેલન
વાલી સંમેલન ,મહિલા સંમેલન
પ્રવાસ –પર્યટન
જાસોર
શાળા ઈ-મેલ

panchshildeesa@ gmail. com
શાળા વેબ પેઝ

www. Panchshildeesa.org
ઈન્ટરનેટ  સુવિધા
શાળામાં વાઈફાઈ ની સુવિધા
કોમ્પ્યુટર
૧૨ કોપ્યુટર
ટી.વી.
૧. =૨૦ ઈચ , ૨. ૪૨ ઈચ
એલ.સી.ડી. પ્રોજેકટર
સ્માર્ટ ક્લાસ
સુવિધા છે
મલ્ટીમિડીયા
સુવિધા છે

ટેલિફોન
૦૨૭૪૪ ૨૨૦૯૮૨
પંખા
૨૦ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો