ઘરે રહીને પ્રવૃતિ કરો.


વિદ્યાર્થી મિત્રો,
આ સાથેની લિંક પર ક્લિક કરશો એટલે એક ફોર્મ ખુલશે. તે ફોર્મમાં તમારી માહિતી ભરવાની છે. પ્રવૃતિ મરજીયાત છે. અને તમારે પોતાના ઘરે રહીને તાલિમ લેવાની છે. તમને માર્ગદર્શન ઓનલાઈન આપવામાં આવશે. તથા કોઈ ફી ચુકવવાની નથી તો ફુરસદનો સદ ઉપયોગ કરી પોતાના કૌશલ્યનો વિકાસ કરો,  તમેને એક કરતાં વધારે  પ્રવુતિ ગમતી હોય તો એક કરતાં વધારે પ્રવૃતિમાં પણ ભાગ લઈ શકશો. તા.20,7,2020  પહેલાં ફોર્મ ભરવાનું છે. તારીખ 20 થી પ્રવુતિ શરૂ થશે. .... 

ફોર્મ ભરવા માટે આહિયાં ક્લિક કરો ->>>>>>**********

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો